PATRONAT HONOROWY


MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

SZEF WOJEWÓDZKIEGO
SZTABU WOJSKOWEGO
W RZESZOWIE


płk dypl. Witold Jerzy Przybyła


WOJEWODA PODKRAPACKI


Mirosław Karapyta


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKRAPACKIEGO


Zygmunt Cholewiński