NASZE GALERIE FOTO


18.06.2009 - „O Cichociemnych” – dr Tadeusz Zych, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

18.06.2009 - „Cichociemni” – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Grupy Małych Form Teatralnych SOK

powrót