KONTAKT:
promocja@nowadeba.pl
tel. (15) 846 26 71 w.302w 2010 roku stronę militariady odwiedziło
6 575 gości

KONKURS


Regulamin
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej
"MILITARNE WARIACJE"


1. Cele konkursu :
    • prezentacja i popularyzacja historycznej i współczesnej pieśni i piosenki patriotycznej, żołnierskiej;
    • rozbudzanie ducha patriotyzmu i tradycji narodowych
    • rozwijanie uzdolnień muzycznych

2. Przegląd przeprowadzony zostanie w formie otwartego konkursu.

3. W Przeglądzie mogą brać udział:
    • młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz osoby dorosłe.
Uczestnicy prezentują się w trzech kategoriach wiekowych :
    • I kategoria – młodzież gimnazjalna
    • II kategoria – młodzież szkół średnich
    • III kategoria – dorośli

4. W Przeglądzie mogą wziąć udział:
    • soliści
    • zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób)

5. Warunki uczestnictwa:
    • każdy uczestnik prezentuje dwie piosenki (pieśni) żołnierskie ; w tym obowiązkowo jeden utwór historyczny (powstały do 1945 roku)
    • łączny czas prezentacji utworów nie może przekraczać 7 minut
    • uczestników oceniać będzie KOMISJA ARTYSTYCZNA powołana przez organizatora.
Organizatorzy zapewniają sobie prawo wyboru (w przypadku dużej liczby uczestników) prezentacji jednego z przygotowanych utworów.

6. KRYTERIA OCENY
    • umiejętność wokalu
    • stopień trudności wykonywanych utworów
    • interpretacja
    • aranżacja
    • ogólny wyraz artystyczny

7. PRZESŁUCHANIE
    • 12.06. (sobota), godz. 13:00 Nowa Dęba, SOK.

8. Organizatorzy zapewniają wykonawcom:
    • profesjonalny sprzęt nagłaśniający (mikrofon, odtwarzacz)
    • gorący posiłek
    • próbę techniczną od godz. 11:00

9. Zgłoszenia do 9 CZERWCA 2010 r. przyjmuje i dodatkowe informacje udziela:
inst. Ewa Kieliszek (0-15) 846 24 10.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE!!!