KONTAKT:
promocja@nowadeba.pl
tel. (15) 846 26 71 w.313w 2011 roku stronę militariady odwiedziło
7 909 gości

130 rocznica urodzin gen. W. SikorskiegoDrugiego dnia "Militariady" świętować będziemy 130 rocznicę urodzin gen. Władysława Sikorskiego. Wódz naczelny i premier polskiego rządu emigracyjnego w czasie II Wojny Światowej jest związany z naszym regionem - mówi Wiesław Ordon - urodził się w Tuszowie Narodowym a młodość spędził w Rzeszowie. Patronat nad rocznicowymi obchodami objął poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, inicjator wielu wydarzeń związanych z obchodami rocznicy urodzin gen. Sikorskiego.

Rodzice Władysława Sikorskiego wywodzili się z ziem Zachodniej Galicji. Ojciec, Tomasz Sikorski, pochodził z rodziny przeworskich rzemieślników. Natomiast matka, Emilia Hawrowska – z miejscowości Hyżne w powiecie rzeszowskim. Toteż niemal całe dzieciństwo i początkowe lata szkolne wiązały Sikorskiego z Podkarpaciem. Przyszły Naczelny Wódz Polskich Sił zbrojnych urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym koło Mielca, gdzie spędził pierwsze lata dzieciństwa. Jednak po śmierci Tomasza Sikorskiego cała rodzina przeniosła się w rodzinne strony matki. Tam też Sikorski ukończył pierwszy etap edukacji. Zaraz potem – wspierany finansowo przez Władysława Jędrzejowicza, dziedzica Hyżnego - rozpoczął naukę w rzeszowskim carsko-królewskim Wyższym Gimnazjum, którego jednak nie ukończył ponieważ po jego promocji do piątej klasy Jędrzejowicz odmówił pomocy finansowej. Wówczas matka Sikorskiego skierowała syna do czteroletniego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie. Podjął tam naukę w 1898 roku. W wyniku bliskiej przyjaźni z dyrektorem szkoły, Julinanem Zubczewskim, egzamin maturalny złożył Sikorski we Lwowie, bo tam właśnie został przeniesiony jego opiekun, zabierając ze sobą ucznia. Kolejnym etapem edukacji były studia na Politechnice Lwowskiej. Mimo wszystko Sikorski musiał czuć silny związek z rodzinnymi stronami, gdyż to właśnie w Hyżnem spędzał każde wakacje.

Pod koniec lat gimnazjalnych oraz w czasach studenckich angażował się w działalność środowisk młodzieżowych. Aktywność w różnych organizacjach, dobra prezencja i charyzma przyniosły Sikorskiemu dużą popularność. Głównym jego celem było rozpoczęcie przygotowań do walki zbrojnej o niepodległość i cel ten przyświecał mu aż do zrealizowania. Zawsze miał na uwadze dobro Polski i dawał temu wyraz w działalności politycznej oraz wojskowej.

Będąc związanym z całą Galicją, miał na uwadze te ziemie podczas działań zbrojnych, w których brał udział. Zdawał sobie sprawę nie tylko ze znaczenia Lwowa, ale i całej Galicji Zachodniej. Dlatego też, pod koniec I wojny światowej, tak usilnie starał się o zorganizowanie pomocy wojskowej dla Przemyśla. Także w późniejszych latach dbał o zabezpieczenie wschodnich granic Polski, w tym ziem dzisiejszego Podkarpacia.

Po rozpoczęciu II wojny światowej, będąc we Francji, Sikorski podjął się tworzenia polskiej armii na uchodźctwie. Również w tym okresie dążył do tego, by wschodnia granica nie została naruszona przez Związek Radziecki. Chciał reorganizować Armię Krajową działającą na terenie Galicji i w tym celu uczestniczył w pertraktacjach polsko-brytyjskich, a następnie przeprowadził inspekcję wszystkich większych jednostek działających na wschodzie Polski. Władysław Sikorski zginał w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze. Wracał z Bejrutu, gdzie ustalał zadania placówek polskich związanych z opieką nad ludnością cywilną.

« powrót