ORGANIZATOR


GŁÓWNYMI ORGANIZATORAMI MILITARIADYSĄ


BURMISTRZ MIASTA i GMINY
NOWA DĘBA
www.nowadeba.pl


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Nowej Dębie
www.kultura.nowadeba.pl
WSPÓŁORGANIZATORAMI MILITARIADY SĄNowodębskie Towarzystwo
Społeczno-KulturalneZM DEZAMET S.A.

GRUPA BUMAR
www.dezamet.com.pl